Grundejerforeningen Fuglebakken

MENU Ï

(Password-beskyttet)

 

 


Bestyrelse (konstitueret 24.03.16)


Generalforsamling
Den årlige, ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Fuglebakken:
Skærtorsdag, 13. april 2017, kl. 13.00 på Hotel Kirkedal, Mårup Kirkevej 30, Lønstrup, 9800 Hjørring 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om det forløbne år. Beretning er vedhæftet og bedes læst inden generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget samt forslag til kontingent.
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018 - dvs.1000 kr. til foreningens drift og 3.000 kr. til kystsikringen.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Valg af 5 -7 bestyrelsesmedlemmer. Viggo Noe, Ejlif Clausen og Hans Nielsen er på valg - alle 3 genopstiller.
6. Valg af 2 revisorer. Philip Kjær og Henrik Høholt Jensen er på valg
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. marts 2017.

Referat af generalforsamling 2016

 

 

 

 

 

Ajourfør din e-mail adresse via henning_ank@post.tele.dk.

Der udsendes ikke længere papirbreve

Webmaster
Mogens Vyberg
e-mail:
mv@rn.dk

Hans Nielsen Formand Fjaltringvej 15 hn250654@hotmail.com

Henning Thostrup

Kasserer

Slettestrandvej 1

hent@email.dk

Henning Ank Sekretær Vigsøvej 2 henning_ank@post.tele.dk
Thomas Kirk Kystsikring Fjaltringvej 10 tok@kirk-consulting.dk
Viggo Noe Veje & Stier Skarreklitvej 6 vno@km.dk
Eilif Clausen Klitter Vorupørvej 1 emmaejlif@gmail.com

Hans Jørgen Nielsen

Brandberedskab

Fjaltringvej 8

lillianoghj@hotmail.dk